Visio

Visiomme on olla yhteisö, jossa voimme kunnioittaa kulttuuriamme toisia hoivaamalla.

Missio

Missiomme on jatkaa ainutlaatuisen suomalaisen kulttuurin yhdistämistä maailmanluokan hoivapalveluihin, jotta kaikki paikallisten ja kulttuurillisten yhteisöjemme sukupolvet pääsisivät hyötymään niistä.

Arvomme

Ydinarvomme voidaan kiteyttää akronyymiin “SISU”. Sattumoisin sisu on tuttu käsite suomalaisille ja kuvaa päättäväisyyttä, sinnikkyyttä, lannistumattomuutta ja peräänantamatonta tahdonvoimaa.

S.I.S.U.

Sukupolvet ylittävä palvelu

Ylläpidämme ja kehitämme hoivapalvelua, joka vastaa kokonaisvaltaisesti yhteisöjemme muuttuviin tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Innovaatio

Hyödynnämme hoivapalvelujen uusia ideoita voidaksemme säilyttää ainutlaatuisuutemme alallamme ja yhteisöissämme.

Sisin

Tunnistamme henkilöstömme arvon ja jatkamme investointeja heidän kehittämisekseen. Tunnistamme jäsentemme, heidän panoksensa ja sinnikkyytensä arvon samalla etsien mahdollisuuksia toivottaa uusia jäseniä tervetulleeksi yhteisöömme.

Uniikki

Luomme hoivan ja kulttuurin huippukeskuksen, jossa hoiva ja kulttuuri yhdistyvät ja jossa kaikki ovat tervetulleita nauttimaan australiansuomalaisesta tavasta toimia.

Tulevaisuuden näkymät

Finncare ja sen tulevaisuus vuonna 2020 ja sen jälkeen esittelee johtokunnan strategiset suuntaviivat, jotta varmistetaan hoivapalvelujemme kestävyys, sekä ne strategiat, toiminnat ja toimenpiteet, joihin johto ja henkilökunta ryhtyy niiden saavuttamiseksi.

 

Finncaren Strateginen suunnitelma 2021

Finncaren Strateginen suunnitelma 2021 (vain Englanniksi)(PDF)